SEZNAM VŠECH ZEMÍ

  HLEDÁNÍ  PERSONALIZACE
Přidat RSS
 
Přidej na Google
 
Přidej na Seznam


  REKLAMA

Vakcíny a očkování
 
Povinné a naléhavě doporučované očkování
Žlutá zimnice
Povinné očkování všech osob, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Certifikát o očkování je požadován pro cestovatele přijíždějící původní nebo tranzitní země s endemickým výskytem nákazy. (Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení této choroby jejíž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se v cílové zemi objevuje). Tyto země a oblasti se považují za endemické: Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo, Cote d'Ivoire, Rovníková Guinea, Etiopie, Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Rwanda, Sv. Tomáš a Principe, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán (na jih od 15° severní zeměpisné šířky). Tanzanie, Togo, Uganda, Zair, Zambie (oblast západně od 25° zeměpisné délky Východ). Amerika: Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guayana, Guyana, Panama, Peru, Suriname a Venezuela.
Certifikát o očkování je vyžadován u dětí všech věkových kategorií. Děti mladší 9 měsíců by neměly být očkovány z důvodu možného vzniku encefalitidy po podání vakcíny proti žluté zimnici. Je-li plánovaná cesta vedena přes oblasti s výskytem žluté zimnice, doporučuje se raději cestu odložit do doby, kdy dítě dosáhne věku 9 měsíců a může být očkováno bez obav. Je-li však cesta nevyhnutelná, pak může pediatr vystavit osvědčení, že nedoporučuje z důvodu kontraindikací očkovat dítě mladší 1 roku. I když je tento postup v souladu s rezolucí SZO (Záznam No. 56, strana 54/1954), některé státy nemusí toto osvědčení respektovat a neočkované dítě zůstává pod dohledem té dané země. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Hepatitida A
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Význam: ochrana před nákazou v oblastech s neznámou hygienickou úrovní. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

Břišní tyfus
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Význam: zejména v případě pobytu ve volné přírodě v endemických oblastech s výskytem břišního tyfu. Očkování se provádí podáním 1 injekční dávky nebo 3 perorálními dávkami minimálně 2 týdny před cestou.
Ostatní očkování
Japonská encefalitida
Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech a dalších vlhkých lokalitách, kde existuje vysoká pravděpodobnost expozice moskytů a komárů přenášející toto onemocnění. K této nákaze jsou vnímavé zejména děti. Endemický výskyt se objevuje v jižních rovinách v příhraničních oblastech s Indií (okres Terai). Období přenosu: Červenec až prosinec. Vysoce riziková skupiny: všechny věkové skupiny. Očkování se provádí podáním 3 dávek vakcíny ve schématu 0., 7. a 14-30.den a jeho zahájení je nejlépe provést 1 měsíc před odjezdem.

Vzteklina
Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje jako preventivní očkování vztekliny všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když takové očkování poskytuje počáteční ochranu, podle některých doporučení je vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se zde měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Očkování se provede 3 dávkami aplikovanými v 1 měsíci, doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou. UPOZORNĚNÍ: moderní očkovací látky stejně jako imunoglobulíny jsou zde velmi obtížně k dostání. Proto se raději doporučuje před cestou se nechat profylakticky očkovat.

Hepatitida B
Někdy bývá doporučováno, existuje-li reálné riziko přenosu infekce krví nebo riziko pohlavním přenosem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu a to podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu u 60-80% cestovatelů. Z důvodu vysokého rizika nosičů hepatitidy typu B v této zemi, se doporučuje očkování pracujícím ve zdravotnictví (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti) nebo osobám pracujícím v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osobám, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem.


Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu, záškrtu a spalničkám.


Záškrt
Doporučuje se zkontrolovat stav očkování proti záškrtu a případně si nechat aplikovat 3 dávky vakcíny proti záškrtu (dětskou nebo dospělou podle věku) v intervalu 6 týdnů a 6 měsíců mezi následujícími dávkami. Je-li třeba je možné očkování zrychlit podáním 3 dávek v intervalu 1 měsíce. V nouzovém případě lze považovat první 2 dávky za dostatečně ochranné a 3. dávku je možné aplikovat až po příjezdu nebo v době pobytu.

Tetanus
Doporučené očkování. Význam: existence vysokého rizika nákazy při poranění o neznámý předmět. Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, je vhodné si nechat podat alespoň jednu dávku tetanické vakcíny (jako přeočkování). Pokud poslední dávka byla podána před více než 15 lety, je třeba se nechat znovu očkovat 3 dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu je možné provést podáním 2 dávek po 1 měsíci (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již 2 dávky dostatečně účinně ochrání před možnou nákazou.

Spalničky
Doporučené očkování. Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. zda byly podány dvě dávky. V opačném případě je vhodné před cestou se nechat očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem. Cestujete-li s malým dítětem (mladším 15 měsíců), je vhodné ve věku 12-15 měsíců provést toto očkování, a to nejpozději 14 dní před odjezdem.
Malárie

Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městské části Kathmandu a severní vysoce položené oblasti země jsou rovněž bez rizika. Multirezistentní P.falciparum malárie byla hlášen z malarický oblastí v jižní části země: oblasti Dhanukha, Mahotari, Sarlahi, Rautahat, Bara, Parsa, Rupendehi, Kapilvastu (Terai oblasti) a všechny oblasti podél hranice s Indií. Osoby letící do Kathmandu a navštěvující severních oblastí Himalayan nemusí užívat antimalarika. Osoby cestující z Indie pozemní dopravou do Nepal a přes jižní části země by měly antimalarika užívat.
Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 1200 m.
Dominující období výskytu: leden-prosinec
A. minimus minimus: Komáři v hornatých oblastech; líhnou se v čisté vodě potoků, zavlažovacích příkopech a na rýžových polí. Napadají člověka a dobytek uvnitř budov; vrchol jejich útoku na člověka je od 22,00 do 2,00 ráno; přebývají v obydlích a ve stájích.
Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 12% a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 88%
Malárie vyvolaná P.falciparum je rezistentní k léčbě s chloroquinem a sulfadoxin-pyrimethaminem se objevuje ve všech malarických oblastech této země.
Profylaxe:
U cestovatelů při organizované cestě, ubytování v hotelu, se nepožaduje žádná antimalarická profylaxe, je možné zvážit pohotovostní léčbu (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin) v rizikových oblastech celoročně.
Ostatním cestovatelům se doporučuje v případě průměrného rizika užívat antimalarickou profylaxi (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin). V případě nízkého rizika lze užívat jen antimalarika pro pohotovostní léčbu (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin).

Mapa výskytu malárie
(po kliknutí
na obrázek
se mapa zvětší)
Ostatní zvláštní infekční rizika
Mor
Během posledních 10 let zde nebyly hlášeny žádné případy moru. Vzhledem k výskytu moru v minulosti se očkování doporučuje jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Riziko se vyskytuje v západní polovině země.

Horečka dengue
Hepatitida typu E
Leishmaniáza,viscerální - nížiny
Venerické infekce
Tuberkulóza
Nabídka zájezdů
  UŽIVATEL
 nepřihlášen

¤ LOGIN
¤ REGISTRACE

  ADMINISTRACE
¤ KONTAKT
¤ O NÁS

  TOP FOTO
Sierra Espadan
Jan Gajdorus
Valencia, Espana 2007


© COPYRIGHT 2002-2008 www.cestopisy-online.cz